Wat is oefentherapie?

 

Oefentherapie is een paramedische behandeling en richt zich op het veranderen van houdings- en bewegingsgedrag van cliënten. Dit gebeurt door middel van het oefenen van vaardigheden, die de basis vormen van de dagelijkse handelingen (zitten, staan, bukken, tillen, lopen, rennen, springen) van de cliënt. Zowel volwassenen als kinderen kunnen terecht bij de oefentherapeut. Klik op de button kinderoefentherapie voor nadere uitleg over daarover.
Binnen de oefentherapie wordt gekeken naar de individuele mens. We werken via het Bio-Psycho-Sociaal-Model. Dit houdt in dat we kijken naar de lichamelijke (on)mogelijkheden, naar de psychische factoren die van invloed zijn op de klacht en we kijken naar de sociale omgeving van de cliënt.
Het houding- en bewegingsgedrag van de cliënt worden geanalyseerd en vervolgens stapsgewijs veranderd via de methode Mensendieck. De oefensituaties tijdens de behandeling en de dagelijkse handelingen binnen de eigen omgeving en beleving worden met elkaar in verband gebracht, via mondelinge begeleiding en evaluaties. Hierbij leert de cliënt omgaan met de individuele belasting en belastbaarheid van zijn of haar lichaam.
De oefentherapeut is de bewegingscoach en leert de cliënt zijn of haar eigen therapeut te worden.

Wat kan een oefentherapeut?
Tegenwoordig werken mensen vaak langere tijd in een dezelfde houding, of moeten vaak dezelfde beweging maken. Er zitten steeds meer mensen een hele dag achter de computer. Daarbij zitten ze statisch in een dezelfde houding en moeten herhaaldelijke bewegingen maken het handen en vingers om te typen of te muizen. En er zijn mensen die lichamelijk zwaar werk hebben, waarbij er veel gebukt en getild moet worden. Wanneer u dit beide regelmatig doet en op een ongunstige wijze je lichaam gebruikt kunt u klachten krijgen aan het bewegingsapparaat.
Vele klachten hebben te maken met de balans tussen belasting en belastbaarheid. Van het lichaam wordt vaak meer gevraagd dan dat het aan kan. Het gevolg er van kan zijn dat het overbelast raakt, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om te weten hoe u de balans kan vinden tussen belasting en belastbaarheid. Om op die manier de klachten te verminderen en te kunnen voorkomen.

Oefentherapie richt zich op het veranderen van houdings- en bewegingsgedrag van mensen met klachten aan het bewegingsapparaat of preventief. Dit gebeurt door middel van het oefenen van vaardigheden, die de basis vormen van de dagelijkse handelingen (zitten, staan bukken, tillen, lopen) van de mens. Hierbij wordt er gekeken naar de individuele mens, naar zijn/ haar eigen
(on)mogelijkheden.

Oefentherapie Mensendieck / Cesar
Binnen de oefentherapie heb je Oefentherapie Mensendieck en Oefentherapie Cesar. Oefentherapie Mensendieck is ontstaan vanuit de methode Mensendieck, die mevrouw B. Mensendieck heeft ontwikkeld. Vervolgens is bewegingsleer Cesar ontwikkeld door mevrouw M. Cesar. Inmiddels zien we Oefentherapie Mensendieck en Oefentherapie Cesar als een beroepsgroep. En zijn wij de oefentherapeuten binnen de paramedische wereld van de gezondheidszorg. De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvoCM) is de beroepsvereniging.

                                                   

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks