Wat is Kinderoefentherapie?

                   BasismotoriekEvenwichtGrove MotoriekLateralisatie
                   OoghandcoŲrdinatieFijne MotoriekLichaamsschemaRuimtelijke OriŽntatie
                                                             Sensorische IntegratieRelatie ontwikkeling                 
                                                            
Relatie op de verdere ontwikkeling

Dat goed kunnen bewegen belangrijk is voor kinderen is vaak wel duidelijk. Maar hoe belangrijk het is in relatie met het ontwikkelen van andere vaardigheden, is niet voor iedereen duidelijk. Ik heb hier onder een aantal items benoemd omdat er voortdurend een wisselwerking is tussen de motorische vaardigheden en andere (schoolse) vaardigheden.

Ontwikkeling van het taalbegrip en het lezen
Door met een voorwerp als bijv. een bal te spelen krijgt de bal betekenis van iets waar je mee kunt rollen, stuiten, voetballen. Door het voorwerp, de bal bewegend/ motorisch te ontdekken krijgt het woord bal inhoudt en gaat het iets betekenen. Daarnaast is het voor een goede automatisering van het lezen en schrijven belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de linker- en rechterhersenhelft. Als dit moeizaam gaat zal dit ook motorische gevolgen hebben voor het bewegingsplan en het verloop van de bewegingen. Bijv. voor kinderen met dyslexie zijn er specifieke motorische oefeningen en spelletjes om de samenwerking tussen de linker en rechterhersenhelft te stimuleren en daarmee het lezen de ondersteunen. Veel logopedisten sturen dan ook bij dyslexie en het vermoeden van een senso- motorisch probleem door naar een kindertherapeut.

Sociaal- emotionele ontwikkeling en gedrag
Dit is een erg belangrijk item, omdat kinderen als ze met elkaar spelen elkaar meestal beoordelen op de motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt bij een spel omdat het volgens de andere kinderen minder goed kan bewegen dan kan een negatief zelfbeeld ontstaan en het kind kan onzeker en faalangstig worden. Dit kan invloed hebben op het gedrag van een kind, kinderen kunnen agressief worden om een plaatsje in de groep te verwerven, zich terug trekken uit de groep of juist de clown uit gaan hangen. Andersom kunnen bepaalde gedragsstoornissen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de motoriek van kinderen. Zo is bijv. ADHD geen indicatie voor motorische therapie maar de gevolgen daarvan wel. Kinderen met ADHD maken vaak bewegingen onvoldoende aandachtig af waardoor ze maar moeizaam vaardigheden eigen maken.

Ontwikkeling van lichaamsplan en tijd/ ruimtelijke waarneming
Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen en van daaruit plaatst hij zich in de ruimte (ruimtelijke oriŽntatie). Hierbij worden alle ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, naast etc. behandeld. Wanneer een kind dit onderdeel zich niet voldoende eigen maakt kan dat veel problemen geven bij het leren rekenen en het leren van topografie. Het aanhouden van een ritme is belangrijk voor het automatiseren van een beweging en dus ook voor het vloeiend leren schrijven.

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks