Wat is Kinderoefentherapie?

                   BasismotoriekEvenwichtGrove MotoriekLateralisatie
                   Ooghandco÷rdinatieFijne MotoriekLichaamsschemaRuimtelijke OriŰntatie
                                                             Sensorische IntegratieRelatie ontwikkeling                 
                                                            
Sensorische Integratie

Sensorische integratie heeft alles te maken met het juist verwerken van prikkels van de zintuigen in het bewegend functioneren. Alertheid speelt hierbij een belangrijke rol. Alertheid wordt ook wel arousal genoemd.
De hersenen sturen bij het maken van bewegingen voortdurend informatie in de vorm van stroomimpulsen naar de spieren. De hersenen krijgen op hun beurt weer informatie terug van de zintuigen. Dit zijn onder andere de gnosis/ tast of propriosepsis, visus oftewel de ogen, akoestisch of het gehoor en reuk. De gnosis/ propriosepsis geeft informatie aan de hersenen over de stand van een gewricht en hoe een voorwerp aanvoelt, de hersenen sturen de beweging bij aan de hand van deze informatie. Zo geldt dit natuurlijk ook voor de ogen. Bij het schrijven zien de ogen de bewegingen en sturen de hersenen de juiste spieren van de hand en vingers aan om tot de juiste beweging te komen. Dit soort informatieverwerking geldt voor alle zintuigen.
Maar wat gebeurd er nu als er iets mis is met de informatieverwerking van de zintuigen? Dan zal de beweging ook niet zo zorgvuldig uitgevoerd worden. Kinderen die problemen hebben op het gebied van de sensorische integratie kunnen vaak heel onhandig overkomen en soms heel druk zijn omdat ze voortdurend op zoek zijn naar meer zintuiglijke informatie. Bijv. een kind met een ondergevoeligheid voor tast zal veel willen vastpakken en voelen en kan vaak harde prikkels opzoeken zoals hard slaan en duwen omdat dit meer informatie geeft naar de hersenen toe. Deze kinderen worden vaak betiteld als druk, hyperactief en krijgen ten onrechte het stickertje ADHD opgeplakt.
Soms zijn kenmerken van onder of overgevoeligheid al jong aanwezig maar niet als dusdanig herkenbaar voor ouders. Kinderen die niet geaaid of gestreeld wilden worden maar liever stevig vastgepakt wilden worden. Als het vastpakken te licht of kriebelig is zal er een weerstand komen van het kind en zal het zich weg gaan strekken. Kinderen met overgevoeligheid voor tast vinden het helemaal niet prettig om aangeraakt te worden en komen vaak gespannen over.
Onder of overgevoeligheid kan ook in dit verband voorkomen in het evenwichtsorgaan. Kinderen met een ondergevoelig evenwichtsorgaan zullen niet snel misselijk worden op de schommel en steeds harder en sneller willen. Deze kinderen zullen echter vaak vallen en steeds steun van de grond opzoeken in plaats van zich op te richten. Kinderen met een overgevoelig evenwichtsorgaan worden niet graag bewogen en worden sneller misselijk bij een evenwichtverandering. Deze onder- en overgevoeligheid gaat vaak gepaard met een bepaalde mate van alertheid of spanning. Kinderen met een ondergevoelig evenwichtsorgaan hebben vaak een lage tonus en strekken zich niet zo veel op. Kinderen met een overgevoelig evenwichtsorgaan zijn vaak wat meer gespannen en lopen vaak letterlijk op hun tenen en komen ook letterlijk gespannen over.
Kort samengevat; Als de informatieverwerking van de zintuigen naar de hersenen verstoord is zullen de bewegingen moeilijker verlopen en zal de lichaamsspanning niet altijd adequaat zijn.

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks