Behandelindicaties

                  RugklachtenNek-/schouderklachtenBekkenbodemklachtenBekkenklachten
                  HyperventilatieHoofdpijnKinderenOuderen
                  Neurologische klachtenReumatische klachtenOrthopedische klachtenWerkgerelateerde klachten

Oefentherapie bij hyperventilatie
Hyperventilatie betekend letterlijk overademen. Het is geen ziekte, maar een kwestie van verkeerd ademen: men ademt namelijk meer dan waar het lichaam op dat moment behoefte aan heeft.
Normaal gesproken is ademen iets waar je niet bij na hoeft te denken en reageert je ademhaling op de activiteit die je op dat moment verricht. Rustig zitten lezen op de bank geeft een ander adempatroon dan snel de trap op lopen. Daarnaast reageert je ademhaling op emoties, zoals kwaadheid, angst, verdriet en blijdschap maar ook op spanning. De ademhaling versnelt en het lichaam ademt extra zuurstof in. Na verloop van tijd herstelt het ademritme weer vanzelf. Echter, als het adempatroon niet herstelt, wordt er in korte tijd te veel zuurstof opgenomen en teveel koolzuur uitgeademd. Door de daling van het koolzuurgehalte in het bloed komt in het lichaam een reactie op gang die kan lijden tot verschillende klachten.
Het meemaken van een hyperventilatie aanval kan een bijzonder angstige ervaring zijn. De angst die de aanval oproept kan paniekgevoelens geven. Wanneer de situatie waarin de hyperventilatie aanval optrad zich later herhaalt, kan de gedachte aan die angst en paniek opnieuw leiden tot hyperventilatie. Zo kunnen mensen in een chronisch patroon van hyperventileren, angst en paniekgevoelens terecht komen: het hyperventilatiesyndroom (HVS).
De gevolgen kunnen iemand de indruk geven, dat hij aan een ernstige ziekte lijdt, maar bij medisch onderzoek blijkt hiervan geen sprake te zijn. Het kan soms lang duren voordat duidelijk wordt, dat het HVS de oorzaak van de klachten is.

Klachten en symptomen
Er is een grote verscheidenheid aan klachten en symptomen. Veel voorkomende klachten zijn benauwdheid, duizeligheid, pijn op de borst, hartkloppingen, tintelingen van handen vingers en rond de mond, wazig zien, vermoeidheid en gespannenheid. Deze verschijnselen kunnen op hun beurt weer angst en onzekerheid oproepen, waardoor de klachten verder toenemen. Daarmee is de vicieuze cirkel van HVS rond.

Binnen de oefentherapie zult u leren om de angst te verminderen en om de natuurlijke ademhaling weer te herstellen.

Het verminderen van angst door:
- inzicht geven in het lichamelijke mechanisme dat aan hyperventilatie ten grondslag ligt
- inzicht geven in het stress-mechanisme
- de patiënt helpen bewust te worden van achterliggende oorzaken (zoals spanning)
- het aanreiken van mogelijkheden om een opkomende aanval van hyperventilatie/paniek te
  beperken

Het herstellen van de natuurlijke ademhaling door:
- het bewust worden van de eigen rustademhaling
- het zonodig aanleren en leren toepassen van een ontspannen, regelmatig adempatroon
- het leren ontspannen
- het leren voelen en luisteren naar het lichaam
- het aanleren van een goede lichaamshouding, wat een goede ademhaling ondersteund en bevordert
De oefentherapeut is een specialist op het gebied van ademhaling en ontspanning. Er wordt individuele begeleiding aangeboden, uitgaande van de problematiek en mogelijkheden van u als patiënt.

Flyer Hyperventilatie
Flyer Ademhalingsklachten
Flyer COPD

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks